Αγίων Αναργύρων 8 , Άγιοι Ανάργυροι

08:00 AM - 05:00 PM & 24 ώρες για επείγοντα

695 5066 742 - 211 4218066

κάλεσε άμεσα για κάθε απορία!

Επαγγελματικοί Χώροι

Αναλαμβάνουμε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για επαγγελματικούς χώρους  (μελέτη, κατασκευή, προμήθεια υλικών) που αφορούν  νέα κατασκευή ή ανακατασκευή ή ανακαίνιση  ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε επαγγελματικούς χώρους διαφέρουν σε σχέση με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων κατοικίας καθότι υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις για την ηλεκτρολογική υποστήριξη ειδικών εγκαταστάσεων (επαγγελματικός φωτισμός, κεντρικός κλιματισμός, συστήματα εξαερισμού , ψυγεία και ψυκτικοί θάλαμοι, διάφορες επαγγελματικές συσκευές, ειδικά συστήματα ασφαλείας και συναγερμού, ειδικά τηλεφωνικά δίκτυα – δίκτυα μεταφοράς φωνής και δεδομένων  κ.λ.π. Πέραν τούτου οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε επαγγελματικούς χώρους πρέπει να διασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση και την μέγιστη ασφάλεια τόσο για την προστασία του κτιρίου και των άλλων εξοπλισμών που εξυπηρετούν την λειτουργία του όσο και των εργαζομένων και συναλλασσομένων σε αυτούς.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΓΑΖΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΛΙΟΝ

Με εμπειρία και αξιοπιστία, μπορούμε να καλύψουμε κάθε ηλεκτρολογική εργασία που αφορά σε επαγγελματικούς χώρους. Οικονομικά και εύκολα παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν σε:


 • Κατασκευή ασφαλών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύγχρονης ηλεκτρολογικής αντίληψης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Ποιοτική εργασία σε συνδυασμό με ταχύτητα στην παράδοση οιανδήποτε ηλεκτρολογικού έργου για επαγγελματικό κτίριο.
 • Ποιοτικά και εγγυημένα υλικά και εξοπλισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ HD 384.
 • Πλήρη τεχνική υποστήριξη προς τους πελάτες της (24 ώρες το 24ωρο) για οποιαδήποτε εργασία επισκευής, βλάβης, επέκτασης και έκδοσης πιστοποιητικού επανελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και πλήρης και άμεση τεχνική υποστήριξη και με άλλες ειδικότητες τεχνικών που πιθανόν απαιτηθούν.
 • Δυνατότητα προσφοράς ολοκληρωμένων λύσεων κατασκευής εγκαταστάσεων επαγγελματικών χώρων που εκτός της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μπορεί να περιλαμβάνουν και όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται όπως π.χ πυρανίχνευση, πυρόσβεση,  εγκαταστάσεις συστημάτων συναγερμού και παρακολούθησης κ.λ.π.
 • Μεγάλη γκάμα ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για επαγγελματικούς χώρους σε ανταγωνιστικές τιμές όπως : επαγγελματικά φωτιστικά,  εξοπλισμός για συστήματα εξαερισμού και αερισμού, εξοπλισμός για συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, συστήματα συναγερμού και παρακολούθησης κ.λ.π).

Χρειάζεσαι βοήθεια με την ηλεκτρολογική σου εγκατάσταση;

Επικοινώνησε μαζί μας – οι τεχνικοί μας είναι έτοιμοι να λύσουν κάθε βλάβη.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Για την κατασκευή οποιασδήποτε ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε επαγγελματικό χώρο ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία που στόχο έχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Σε πρώτη φάση γίνονται οι απαραίτητες συναντήσεις ώστε να κατανοήσουμε τις πραγματικές ανάγκες. Να ενημερώσουμε του πελάτες μας σχετικά με τις προσφερόμενες επιλογές και δυνατότητες.

Εν συνεχεία αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία υποβάλουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Με στόχο μια αξιόπιστη, ασφαλή, λειτουργική, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Κατόπιν ακολουθεί το στάδιο της εκπόνησης της ηλεκτρολογικής μελέτης και του πλήρους σχεδιασμού των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Αποτυπώνονται με ακρίβεια όλα τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και προσδιορίζονται με ακρίβεια τα απαιτούμενα ηλεκτρολογικά υλικά και εξοπλισμοί. Η ηλεκτρολογική μελέτη παραδίδεται στον πελάτη και του δίνει την δυνατότητα να γνωρίζει επακριβώς τι, πως και πότε (πλήρες χρονοδιάγραμμα) πρόκειται να κατασκευαστεί, τι θα περιλαμβάνει (εργασίες), ποιες είναι η ποσότητες των υλικών και ποια η ποιότητα τους.

Ακολούθως γίνεται η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και εξοπλισμού.

Γίνεται η εγκατάσταση των συνεργείων στο έργο και η κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πάντα υπό την επίβλεψη υπεύθυνου ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Τέλος γίνεται ο πλήρης έλεγχος της κατασκευής, γίνονται οι απαιτούμενες από το νόμο μετρήσεις και συντάσσονται τα πρωτόκολλα παράδοσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τα οποία παραδίδονται στο πελάτη και τα οποία αποτελούν την εγγύηση καλής λειτουργίας.

Με βάση τα πρωτόκολλα παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης συντάσσεται η Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) ή Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου όπως συνήθως αναφέρεται το οποίο περιλαμβάνει τα πρωτόκολλα παράδοσης, την έκθεση παράδοσης καθώς και τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του κτιρίου και των ηλεκτρικών πινάκων.

Το τεχνικό προσωπικό μας είναι:

 • Καταρτισμένο, έμπειρο και εξειδικευμένο
 • Πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και απόθεμα εξαρτημάτων
 • Εκπαιδευμένο με προτεραιότητα στην ασφάλεια
 • Φιλικό, εξυπηρετικό και αξιόπιστο.
 • με τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων που ειδικεύονται στην εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων
 • με νόμιμη άδεια και ασφάλεια
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΟΔΙΩΣΗΣ
Previous slide
Next slide